Wodór, kawerny i OZE

Polskie spółki węglowodorowe wystąpiły na konferencji EUROPOWER 2021, by opowiedzieć o kierunkach rozwoju wykorzystania wodoru. PGNiG chce składować go w kawernach służących dotąd magazynowaniu gazu, a Orlen chce użyć rosnącej mocy OZE do wytwarzania tego paliwa.

PGNiG interesuje się w ramach strategii wodorowej Polski technologiami Power-to-Gas oraz stosowaniem wodoru i jego mieszanek z gazem w infrastrukturze przesyłowej gazu. Spółka zastanawia się także nad magazynowaniem energii z użyciem wodoru. Prawie 170 TWH może pochodzić ze źródeł odnawialnych w 2030 roku. – Wielkoskalowe magazynowanie energii jest niezbędne – ocenił Tomasz Jarmicki, Dyrektor Departamentu Badań i Rozwoju w PGNiG. Dodał, że ma na myśli o wykorzystanie kawern solnych do magazynowania sprężonego wodoru.

– Synergia zastosowania wodoru jest u nas ogromna. Posiadamy aktywa rafineryjno-petrochemiczne i chemiczne, w których wykorzystanie wodoru jest olbrzymi. Już teraz mamy 0,5 GW OZE. Do końca 2030 roku chcemy dojść do ponad 2,5 GW. Będzie możliwość wykorzystania elektrolizy do stabilizowania energii elektrycznej. – W pierwszej kolejności będziemy oferować wodór do dekarbonizacji naszych aktywów i transportu ciężkiego. Kiedy pojawią się naprawdę duże wolumeny, zaczniemy go wykorzystywać jako swoisty magazyn energii.

– Naszą specjalnością powinny być ogniwa paliwowe. Mamy do tego ludzi i kompetencje. Powinniśmy być znaczącym producentem pojazdów wodorowych, nie tylko autobusów, które produkujemy obecnie, ale pociągów i składów trakcyjnych. Możemy także budować statki napędzane wodorem. Nasze stocznie są innowacyjne – ocenił Szymon Byliński, dyrektor departamentu elektromobilności i gospodarki wodorowej w ministerstwie klimatu i środowiska. Zapewnił, że rząd pracuje nad rozwiązaniami na rzecz badań i rozwoju oraz programów pilotażowych oraz wdrożeniowych na rzecz gospodarki wodorowej. Środki z Krajowego Planu Odbudowy mają posłużyć między innymi realizacji tych celów.

Źródło: https://biznesalert.pl/pgnig-orlen-wodor-kawerny-magazyny-energii-elektrolizery-oze/