Porozumienie Hydrogen Poland i Klastra Luxtorpeda 2.0

Stowarzyszenie Hydrogen Poland i Klaster “Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji celów, w tym budowania współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników.

W ramach współpracy zamierzają wspierać się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług. Chcą wspólnie wspierać rozwój podmiotów tworzących organizacje, a także wymieniać się wiedzą i doświadczeniami między podmiotami tworzącymi organizacje.

Wspólnym celem jest stworzenie sieci i modeli współpracy pomiędzy uczestnikami w celu wykorzystania ich potencjału przy realizacji projektów i zadań.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *