Hydrogen Poland w 3 Seas Hydrogen Council. Powstała rada wodorowa dziewięciu państw Europy

Organizacje wodorowe z Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy weszły w skład 3 Seas Hydrogen Council, pierwszej w Europie platformy wodorowej zrzeszającej kraje naszego regionu. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas drugiej edycji targów H2Poland w Poznaniu. Głównym zadaniem rady będzie m.in. wspólne reprezentowanie branży wobec KE i Parlamentu Europejskiego.

– To historyczna chwila. Ta inicjatywa jest doskonałym startem, by budować międzynarodowe partnerstwa biznesowe. Nasze kraje mają tu wielki potencjał – podkreślał obecny przy utworzeniu rady wiceminister klimatu, pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska. 

– 3 Seas będzie wspierać nasze kraje i samorządy na drodze zielonej transformacji.  Chcemy razem poszukiwać synergii i możliwości współpracy na rzecz rozwoju gospodarki zeroemisyjnej, w której wodór będzie odgrywał istotną rolę. Dostrzegamy pilną konieczność rozpoczęcia efektywnego dialogu i wypracowania wspólnego stanowiska naszych krajów wobec Komisji, Rady i Parlamentu Europejskiego a także wobec innych organizacji i ośrodków decyzyjnych na poziomie regionalnym, europejskim i światowym – mówi Tomoho Umeda, wiceprezes stowarzyszenia Hydrogen Poland, które było inicjatorem tej inicjatywy. 

Sygnatariusze porozumienia zgadzają się, że nasz region łączy nie tylko wspólna, burzliwa historia, ale także zbliżona struktura energetyczna i ciepłownicza oraz podobne warunki klimatyczne, w tym duże różnice sezonowe, jeśli chodzi o zapotrzebowanie na energię i ciepło. Wspólna jest dla nas także rola regionu jako bazy produkcyjnej dla gospodarek zachodu i całego świata.

To wszystko sprawia, że kraje zrzeszone w 3 Seas dostrzegli pilną konieczność, by zainicjować procesy stałego dialogu i ustalania wspólnych stanowisk, zwłaszcza na forum unijnym.

– Międzynarodowa współpraca w dziedzinie wodoru jest niezbędna nie tylko do osiągnięcia europejskich celów klimatycznych, ale także do osiągnięcia zrównoważonej przyszłości dla naszej planety. Czeska Platforma Technologii Wodorowych w pełni popiera misję 3 Seas dotyczącą promowania produkcji i transportu wodoru, jak również jego wykorzystania w celu zmniejszenia zależności od paliw kopalnych i walki ze zmianami klimatycznymi. Przyczyni się to też do inwestycji w infrastrukturę i powstania nowych miejsc pracy – zaznacza Vaclav Bystriansky, członek zarządu Hytep, czeskiej Platformy Technologii Wodorowych.

– Słowacja, leżąca w sercu regionu trójmorza, z dumą dołączyła do inicjatywy 3 Seas Hydrogen Council i w pełni popiera środkowoeuropejską współpracę. Naszym celem jest pomoc w rozwiązywaniu regionalnych interesów, kształtowaniu prawa europejskiego z uwzględnieniem specyfiki regionów oraz wspieranie inicjatyw finansowania powstającego ekosystemu wodorowego. Słowacja weźmie aktywny udział w przekazywaniu informacji, doświadczeń i technologii. Chcemy uczestniczyć w projektach wodorowych, przyczyniać się do budowy rurociągów i stacji tankowania, łączyć kraje i inicjatywy. – podkreśla Ján Weiterschütz, prezes Słowackiego Narodowego Stowarzyszenia Wodorowego. Sygnatariusze liczą na rychłe dołączenie Ukrainy do Wspólnoty Europejskiej, co dodatkowo wzmocni region. “Już teraz cieszymy się, że organizacje ukraińskie przystępują do naszej inicjatywy. Wierzymy, że odbudowa Ukrainy będzie procesem wielkiej transformacji i chcemy te procesy wspierać, wspólnie budując wiedzę i doświadczenia” – zaznaczono w preambule.

Oleksandr Riepkin, członek zarządu Ukraińskiej Rady Wodorowej, zaznacza, że strategiczne partnerstwo z krajami Unii stanowi dla Ukrainy okazję do zbudowania zrównoważonego i innowacyjnego systemu energetycznego.  – Nowe realia geopolityczne i rynku energii wymagają od nas drastycznego przyspieszenia transformacji w kierunku czystej energii i zwiększenia niezależności energetycznej od niepewnych dostawców i niestabilnych paliw kopalnych. Ukraina może odegrać znaczącą rolę w tej inicjatywie. Nawiązując do planu REPowerEU kluczowe jest, aby Ukraina nadała priorytet rozwojowi swojego przemysłu wodorowego, aby osiągnąć niezależność energetyczną i przyczynić się do bardziej ekologicznej przyszłości Europy – mówi Riepkin.

Swój udział w porozumieniu mają również Węgrowie. – Poszczególne firmy, które dzisiaj są aktywne w przemyśle wodorowym, będą współpracować na globalnym rynku przemysłu wodorowego, mając większy udział w jego zyskach. Każda z nich jest obecnie podwykonawcą firm zachodnich, a dzięki tej nowej współpracy mogą stać się znaczącym graczem, działającym na własnych zasadach – liczy István Lepsény, Przewodniczący Węgierskiego Stowarzyszenia Technologii Wodorowych.

Sven Parkel, dyrektor zarządzający Estońskiego Klastra Wodorowego dodaje: – 3 Seas Hydrogen Council pomoże w wymianie najlepszych praktyk w celu opracowania projektów i nowatorskich łańcuchów wartości, wspierania pracy w dolinach wodorowych, a tym samym ustanowienia transgranicznej gospodarki wodorowej, która rozwinie się w ogólnoeuropejską gospodarkę wodorową. Nasze doświadczenie pomoże opracować ramy prawne, technologie, finansowanie i zyskać akceptację społeczną, by obniżyć bariery dla gospodarki wodorowej.

Członkiem porozumienia ze strony polskiej został również Klaster Technologii Wodorowych reprezentowany przez Damiana Muchę. – Dzięki takiej inicjatywie, jak 3 Seas, będziemy mogli jeszcze lepiej zrozumieć szanse i zagrożenia na drodze do zielonej transformacji. Najważniejsze, abyśmy wspólnie wykorzystali potencjał regionu w ramach podpisanej inicjatywy – zaznacza.

– Chcemy kreować i proponować przyjazne przedsiębiorcom regulacje na poziomie Unii Europejskiej, jak i poszczególnych krajów członkowskich, dbać o sprawiedliwy podział środków pomocowych, ale przede wszystkim kreować lokalne i transgraniczne projekty biznesowe. Nasza inicjatywa spotkała się z dobrym odzewem, nie tylko wśród stowarzyszeń wodorowych regionu CEE podpisujących porozumienie, ale również w Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Stowarzyszeniu Hydrogen Europe – podsumowuje prezes Hydrogen Poland, Paweł Piotrowicz.

Organizacje wodorowe zrzeszone w 3 Seas Hydrogen Council:

Hydrogen Poland

Czech Technological Hydrogen Platform (HYTEP)

Ukrainian Hydrogen Council

Hungarian Hydrogen Technology Association

Pomorski Klaster Technologii Wodorowych

Estonian Hydrogen Cluster

Slovak National Hydrogen Association

Latvian Hydrogen alliance

Lithuanian Hydrogen Energy Association

National Hydrogen Association of Slovenia.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *