Forum Korea-Polska: podpisano porozumienie o współpracy w rozwoju zielonego wodoru

H2Korea, agencja promująca przemysł wodorowy w Korei oraz Stowarzyszenie Hydrogen Poland rozpoczynają dwustronną współpracę w zakresie rozwoju ekosystemu odnawialnego (zielonego) wodoru. W piątek w Warszawie, podczas Forum Gospodarczego Korea–Polska, podpisano Memorandum of Understanding w tej sprawie. 

Celem Forum jest zacieśnianie współpracy gospodarczej między Polską a Republiką Korei, szczególnie w takich obszarach jak zaawansowane technologie, energetyka, infrastruktura i obronność. Gośćmi honorowymi byli prezydent Republiki Korei Yoon Suk Yeol oraz prezydent RP Andrzej Duda.

Stronę koreańską reprezentowało ponad 80 podmiotów: duże, średnie i małe firmy, instytucje publiczne i stowarzyszenia gospodarcze. Ze strony polskiej zaproszono ponad 200 przedsiębiorców.

-Polska jest silna w przemyśle petrochemicznym (w tym nawozowym), który potrzebuje dużo czystego wodoru. Będzie on zresztą potrzebny w dekarbonizacji całej gospodarki. Koreańskie firmy myślą o wodorze w kontekście transportu (koleje, tramwaje), a także przemysłu ciężkiego, stoczniowego czy transportu morskiego. Zacieśnienie współpracy między Polską a Koreą przyczyni się do rozwoju gospodarki wodorowej w obu krajach – podkreśla Jaedo Moon, prezes H2 Korea.

– Korea od lat jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Polski. Teraz współpraca ta wchodzi na nowe pole – dekarbonizacji z udziałem odnawialnego wodoru. Będziemy wspólnie działać w celu strategicznego rozwoju ekosystemu wodorowego dla obu krajów, tak aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na wodór w energetyce. Hydrogen Poland, reprezentuje też perspektywę szerszą niż krajowa. Będąc jednym z założycieli 3 Seas Hydrogen, porozumienia wodorowego skupiającego kraje Europy Środkowo-Wschodniej, jest głosem naszego regionu na arenie międzynarodowej – mówi Tomoho Umeda, wiceprezes HP. 

Zgodnie z podpisanym porozumieniem, jego sygnatariusze będą aktywnie wspierać współpracę między firmami w obu krajach poprzez wymianę informacji i łączenie podmiotów inwestujących w technologie wodorowe, opracowywać polityki niezbędne do rozwoju przemysłu wodorowego i promować je na szczeblu rządowym, koordynować wymianę informacji między sektorem prywatnym i publicznym. Celem jest też ustanowienie międzynarodowych standardów dla łańcucha wartości przemysłu wodorowego oraz wymiana doświadczeń ekspertów ds. wodoru i firm inwestujących w technologię wodorową zarówno z Republiki Korei, jak i Rzeczypospolitej Polskiej. 

H2KOREA jest publiczno-prywatnym organem konsultacyjnym powołanym przez rząd Korei w 2017 r. w celu rozwoju przemysłu wodorowego i osiągnięcia wczesnego przejścia na gospodarkę wodorową. H2KOREA została wyznaczona jako dedykowana agencja promująca przemysł wodorowy na mocy koreańskiej ustawy o promocji wodoru i zarządzaniu bezpieczeństwem wodoru. Działa jako pomost między sektorem publicznym a prywatnym, realizując zadania polityczne, wspierając przedsiębiorstwa i projekty współpracy międzynarodowej.

Hydrogen Poland jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z obszaru gospodarki wodorowej. Głównym zadaniem Hydrogen Poland jest reprezentowanie interesów polskiego biznesu w kraju i na arenie międzynarodowej, wspieranie procesów inwestycyjnych w obszarze technologii wodorowych, jak również poszukuje synergii sektorowych w celu poprawy efektywności projektów. Stowarzyszenie zajmuje się kompleksową obsługą procesu legislacyjnego, począwszy od działań public affairs, na przygotowywaniu i opiniowaniu projektów ustaw lub innych aktów prawnych dotyczących procesu wdrażania technologii wodoru i ogniw paliwowych skończywszy. 

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *