Hydrogen Poland przystępuje do Global Hydrogen Industry Association Alliance – GHIAA

14 września 2023 r. dołączyliśmy do Globalnego Stowarzyszenia Przemysłu Wodorowego (Global Hydrogen Industry Association Alliance – GHIAA). Jako pierwsza polska organizacja dostąpiliśmy tego zaszczytu. Podczas 4. Walnego Zgromadzenia GHIAA w Korei, wraz z 20 innymi członkami, oficjalnie podpisaliśmy Deklarację dotyczącą promocji i wsparcia gospodarki wodorowej na całym świecie.

Jakie są jej założenia i do czego będziemy dążyć?

  • Członkowie GHIAA podejmą się regularnej współpracy w celu gromadzenia i wymiany doświadczeń oraz wsparcia rynku w dążeniach dekarbonizacyjnych związanych z wodorem, w tym – reprezentacji jego interesów na szczeblu organów administracji rządowej.
  • Współpraca przy tworzeniu programów wspierających przemysł wodorowy na obszarach słabo rozwiniętych.
  • Przyspieszenie wysiłków na rzecz ustanowienia globalnego ekosystemu wodorowego, w tym wprowadzenia systemu certyfikacji czystego wodoru oraz harmonizacji przepisów i norm technicznych.

*GHIAA została założona 25 maja 2022 r. w celu wzmocnienia międzynarodowej współpracy prywatnej w branży wodorowej. Obecnie zrzesza członków z: Korei, USA, Australii, Kanady, Chile, Singapuru, Chin, Kolumbii, Argentyny, Japonii, Europy: Francji, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Danii, Szwecji, Niemiec, Węgier… a teraz również z Polski! 🇵🇱

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *