Rada 3Seas Hydrogen Council (3S) podpisała formalne warunki współpracy podczas paryskiego szczytu wodorowego Hyvolution

3Seas Hydrogen Council (3S) – inicjatywa wodorowa obejmująca państwa Europy Środkowej i kraje bałtyckie – wczoraj na szczycie Hyvolution w Paryżu oficjalnie zainaugurowała wspólne działania poprzez uroczyste podpisanie warunków współpracy. Przyjęcie tego dokumentu nie tylko stanowi symboliczne zainicjowanie działalności 3S, ale przede wszystkim integruje jej członków wokół aktywnych i regularnych działań na rzecz rozwoju sektora wodorowego w regionie. Podpisanie odbyło się w ramach szczytu GHIAA (“Global Hydrogen Industry Association Alliance”), największego sojuszu wodorowego na świecie.

Teraz Rada 3Seas Hydrogen oficjalnie zainaugurowała swoją działalność poprzez uroczyste podpisanie warunków współpracy jej członków podczas Hyvolution Paris w ramach szczytu GHIAA (“Global Hydrogen Industry Association Alliance”), największego sojuszu wodorowego na świecie, który skupia obecnie 21 stowarzyszeń, w tym Hydrogen Europe, Japan Hydrogen Association czy amerykańskie Fuell Cell & Hydrogen Energy Association („FCHEA”). 

Podpisane porozumienie, stanowiące kamień węgielny inicjatywy 3S, szczegółowo określa jej podstawowe zasady funkcjonowania, cele i strukturę organizacyjną. Jest ono wyrazem skoordynowanych wysiłków na rzecz wspierania silnej gospodarki wodorowej w Europie Środkowej i krajach bałtyckich oraz podkreśla znaczenie zrównoważonego rozwoju w zakresie energetyki i modelu gospodarczego opartego na wodorze.

– Musimy uświadomić sobie, że obecnie żyjemy w stanie wojny, którą prowadzi za nas wszystkich Ukraina. Nic nie będzie już takie samo. W związku z tym, kluczowe staje się przemyślenie i restrukturyzacja ścieżki rozwoju całego naszego regionu. To jeden z głównych powodów, dla których podjęliśmy decyzję o zjednoczeniu i połączeniu naszych sił w 3S. – mówi Tomoho Umeda, wiceprezes stowarzyszenia Hydrogen Poland.

– W trudnych czasach najskuteczniejszą formą obrony jest planowanie strategiczne. Dlatego stworzyliśmy platformę, która moim zdaniem odniesie ogromny sukces i będzie kluczowa dla naszego regionu w przyszłości. – podkreśla Oleksandr Riepkin, członek zarządu Ukrainian Hydrogen Council.

Inicjatywa 3S świadczy o wspólnej ambicji uczestniczących w niej krajów – Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy – w zakresie wykorzystania efektu synergii do promowania gospodarki zeroemisyjnej, której istotnym elementem jest wodór.

Powstanie 3Seas Hydrogen Council oficjalnie ogłoszono w zeszłym roku podczas forum technologii wodorowych H2Poland. Podpisany dziś dokument wyznacza konkretne cele i program działania Rady, które będą sukcesywnie realizowane przez jej członków.

 Inicjatywa 3Seas Hydrogen Council będzie tworzyć wyspecjalizowane platformy dyskusyjne skupiające się na analizowaniu istotnych zmian w prawodawstwie europejskim i regulacjach krajowych mających wpływ na sektor wodorowy. Ważną częścią naszej misji będzie ocena obecnego poziomu finansowania w Unii Europejskiej, szczególnie w świetle zróżnicowanych warunków klimatycznych w poszczególnych państwach członkowskich. Dodatkowo pragnę podkreślić znaczenie zintensyfikowania szkoleń, inicjatyw edukacyjnych i współpracy naukowej w obszarze technologii wodorowych. Drogą do osiągnięcia tego celu jest nawiązanie ścisłej partnerskiej współpracy z uczelniami wyższymi prowadzącymi studia w tej szybko rozwijającej się dziedzinie – zaznacza Veronika Vohlídková, członkini zarządu i dyrektor wykonawcza Czech Technological Hydrogen Platform (HYTEP).

Węgierskie stowarzyszenie wodorowe – Hungarian Hydrogen Technology Association – opowiada się za podejmowaniem wspólnych wysiłków w ramach 3S, by zapewnić sprawiedliwą alokację zasobów unijnych w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Założeniem inicjatywy 3S jest wspieranie finansowania regionalnego, promowanie współpracy przemysłowej i zachęcanie do podejmowania wspólnych projektów pozwalających na rozwój konkurencyjnych zielonych technologii w państwach będących jej członkami.

Inicjatywa 3S jest odpowiedzią na pilną potrzebę prowadzenia ciągłego dialogu i wypracowywania wspólnych stanowisk, szczególnie na poziomie Unii Europejskiej. Włączenie organizacji ukraińskich ma znaczenie szczególne istotne i stanowi wyraźny krok w kierunku integracji Ukrainy ze Wspólnotą Europejską. 

– 3Seas Hydrogen Council będzie skupiać się na tworzeniu sieci współpracy, zachęcaniu do podejmowania inicjatyw badawczo-rozwojowych oraz wspieraniu inwestycji w infrastrukturę wodorową. Inicjatywa ta powinna także kierować uwagę na programy w zakresie edukacji i budowania świadomości, i w ten sposób promować rozpowszechnianie technologii wodorowych. Właśnie promowanie działań transgranicznych i wymiana wiedzy będą niezwykle istotne w kontekście wykorzystania pełnego potencjału wodoru. Podejmując opisane kroki, 3S może odegrać kluczową rolę w przyspieszeniu procesu budowania czystszej, bardziej ekologicznej przyszłości – wymienia Oleksandr Riepkin.

Wczorajsze wydarzenie podsumował Paweł Piotrowicz, prezes stowarzyszenia Hydrogen Poland, które jest pomysłodawcą powstania Rady 3S – Dzisiaj 3Seas Hydrogen Council, pierwsza i jedyna taka inicjatywa wodorowa w Europie Środkowej, zrobiła kolejny, doniosły krok, z czego jestem niezwykle dumny. Zainicjowana współpraca otwiera nowy rozdział w transformacji energetycznej naszego regionu, stawiając nas w awangardzie trwającego procesu zmian. To też historyczna chwila, wydarzenie pokazujące, że jesteśmy zdolni do wspólnego działania i jednoczenia się w dziedzinie zielonej energii. W końcu nikt za nas tego nie zrobi. Przyjęcie tej odpowiedzialności jest dla nas zaszczytem.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *