admin

HP w Hydrogen Europe

Hydrogen Poland członkiem Hydrogen Europe. „Silny głos polskich przedsiębiorców w temacie zeroemisyjnej gospodarki”. Stowarzyszenie Hydrogen Poland, zrzeszające przedsiębiorców z obszaru gospodarki wodorowej, zostało członkiem Hydrogean Europe, największej europejskiej organizacji reprezentującej europejskie firmy i interesariuszy zaangażowanych w rozwój gospodarki neutralnej emisyjnie. Hydrogen Europe zrzesza ponad 300 firm i 30 państwowych stowarzyszeń. – Jesteśmy dumni, że zostaliśmy częścią organizacji, której członkowie są liderami w dekarbonizacji gospodarki, transformacji energetycznej i paliwowej z wykorzystaniem wodoru w Europie na Świecie …

HP w Hydrogen Europe Czytaj dalej »

Porozumienie Hydrogen Poland i Klastra Luxtorpeda 2.0

Stowarzyszenie Hydrogen Poland i Klaster “Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji celów, w tym budowania współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników. W ramach współpracy zamierzają wspierać się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług. Chcą wspólnie wspierać rozwój podmiotów tworzących organizacje, a …

Porozumienie Hydrogen Poland i Klastra Luxtorpeda 2.0 Czytaj dalej »