Bez kategorii

Porozumienie Hydrogen Poland i Klastra Luxtorpeda 2.0

Stowarzyszenie Hydrogen Poland i Klaster “Forum na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju Luxtorpeda 2.0” podpisały porozumienie o współpracy w zakresie realizacji celów, w tym budowania współpracy z administracją publiczną, uczelniami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w obszarze działalności gospodarczej i statutowej jej uczestników. W ramach współpracy zamierzają wspierać się w pozyskiwaniu środków zewnętrznych przeznaczonych na opracowanie, wdrażanie i rozwój nowych technologii, rozwiązań technicznych, organizacyjnych, produktów i usług. Chcą wspólnie wspierać rozwój podmiotów tworzących organizacje, a …

Porozumienie Hydrogen Poland i Klastra Luxtorpeda 2.0 Czytaj dalej »