Bez kategorii

Hydrogen Poland przystępuje do Global Hydrogen Industry Association Alliance – GHIAA

14 września 2023 r. dołączyliśmy do Globalnego Stowarzyszenia Przemysłu Wodorowego (Global Hydrogen Industry Association Alliance – GHIAA). Jako pierwsza polska organizacja dostąpiliśmy tego zaszczytu. Podczas 4. Walnego Zgromadzenia GHIAA w Korei, wraz z 20 innymi członkami, oficjalnie podpisaliśmy Deklarację dotyczącą promocji i wsparcia gospodarki wodorowej na całym świecie. Jakie są jej założenia i do czego będziemy dążyć? *GHIAA została założona 25 maja 2022 r. w celu wzmocnienia międzynarodowej współpracy prywatnej w branży wodorowej. Obecnie zrzesza …

Hydrogen Poland przystępuje do Global Hydrogen Industry Association Alliance – GHIAA Czytaj dalej »

Forum Korea-Polska: podpisano porozumienie o współpracy w rozwoju zielonego wodoru

H2Korea, agencja promująca przemysł wodorowy w Korei oraz Stowarzyszenie Hydrogen Poland rozpoczynają dwustronną współpracę w zakresie rozwoju ekosystemu odnawialnego (zielonego) wodoru. W piątek w Warszawie, podczas Forum Gospodarczego Korea–Polska, podpisano Memorandum of Understanding w tej sprawie.  Celem Forum jest zacieśnianie współpracy gospodarczej między Polską a Republiką Korei, szczególnie w takich obszarach jak zaawansowane technologie, energetyka, infrastruktura i obronność. Gośćmi honorowymi byli prezydent Republiki Korei Yoon Suk Yeol oraz prezydent RP Andrzej Duda. Stronę koreańską reprezentowało …

Forum Korea-Polska: podpisano porozumienie o współpracy w rozwoju zielonego wodoru Czytaj dalej »

Zapraszamy na III edycję konferencji Kolej Wodorowa – Hydrogen4Rail – Future of Transport

Gospodarka wodorowa jest jednym z kierunków ograniczania globalnych zmian klimatu. Wodór staje się paliwem, które rewolucjonizuje energetykę i umożliwia wykorzystanie potencjału źródeł odnawialnych przybliżając nas do neutralności klimatycznej. Szansa dla rozwoju wodoru jako paliwa jest w Polsce olbrzymia. To produkt do zasilania niskoemisyjnej mobilności do wykorzystania w kolejnictwie. Gospodarka wodorowa jest w początkowej fazie rozwoju, ale są już programy finansowe wspierające ten rozwój (o tym CUPT). Konferencja KOLEJ WODOROWA to przestrzeń do międzyśrodowiskowej współpracy biznesu, …

Zapraszamy na III edycję konferencji Kolej Wodorowa – Hydrogen4Rail – Future of Transport Czytaj dalej »

Hydrogen Poland w 3 Seas Hydrogen Council. Powstała rada wodorowa dziewięciu państw Europy

Organizacje wodorowe z Polski, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji, Słowenii, Węgier i Ukrainy weszły w skład 3 Seas Hydrogen Council, pierwszej w Europie platformy wodorowej zrzeszającej kraje naszego regionu. Podpisanie porozumienia odbyło się podczas drugiej edycji targów H2Poland w Poznaniu. Głównym zadaniem rady będzie m.in. wspólne reprezentowanie branży wobec KE i Parlamentu Europejskiego. – To historyczna chwila. Ta inicjatywa jest doskonałym startem, by budować międzynarodowe partnerstwa biznesowe. Nasze kraje mają tu wielki potencjał – podkreślał obecny przy …

Hydrogen Poland w 3 Seas Hydrogen Council. Powstała rada wodorowa dziewięciu państw Europy Czytaj dalej »

Nowelizacja prawa energetycznego może zablokować rozwój rynku wodoru

Stanowisko Krajowej Izby Gospodarczej, Konfederacji Lewiatan, Stowarzyszenia Hydrogen Poland i Klastra Technologii Wodorowych. Pełny tekst stanowiska poniżej Opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo Energetyczne, zakładający silną centralizację rynku wodoru, jest próbą pośredniego koncesjonowania rynku w pełni, czyli kontrolowania go. Nie sprzyja on zrównoważonemu rozwojowi, oszczędnemu i racjonalnemu użytkowaniu paliw i energii, rozwojowi konkurencji, a w szczególności nie równoważy interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii. Projekt ustawy o zmianie ustawy – prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji z numerem wykazu UD382, jest długo wyczekiwaną implementacją do przepisów krajowych prawodawstwa dotyczącego gospodarki wodorowej. Przekazujemy uwagi zasadnicze KIG, Lewiatana, HP oraz Klastra Technologii Wodorowych dotyczące projektu, nie wyczerpujące naszych wszystkich wątpliwości. 1.  Koncesjonowanie przesyłu i magazynowania Jeśli celem prawodawcy byłaby stymulacja i pobudzenie procesów inwestycyjnych na szeroką skalę, to obowiązek uzyskania koncesji należy ocenić jako barierę administracyjną. Proponowana nowelizacja wprowadza obowiązek uzyskania koncesji dotyczący instalacji magazynowania wodoru powyżej ilości 5 000 Nm3, przesyłania wodoru, obrotu wodorem (z wyłączeniem obrotu poniżej 100 000 euro) oraz dostarczania wodoru bezpośrednimi rurociągami wodorowymi. Oznacza to z jednej strony, że wytwarzanie wodoru jest zwolnione z obowiązku koncesyjnego, ale magazynowania go w ilości większej niż 440 kg podlega rygorom koncesji, tak samo przesył i obrót. Biorąc pod uwagę rozproszoną architekturę rynku wodoru jest to próba pośredniego koncesjonowania rynku w pełni – kontrolowania go, ponieważ zwolnione z obowiązku będą tylko instalacje wytwarzające wodór w mikroskali. Jeżeli kierunek koncesjonowania rynku jest uzasadniany aspektami bezpieczeństwa (wodór jest gazem łatwopalnym), to obowiązkowi koncesji powinny podlegać wszystkie instalacje magazynujące i przesyłające wodór. W nowelizacji z obowiązku uzyskania koncesji zwolnione są podmioty dostarczające wodórdo odbiorcy przy pomocy dedykowanej infrastruktury gazociągowej. Oznacza to, że uprzywilejowaną pozycję otrzymują duzi gracze dysponujący dużą płynnością kapitałową, bowiem koszt budowy 1 km gazociągu dedykowanego stricte pod przesył wodoru szacuje się na poziomie 2,5 mln EUR. Jeśli do przesyłu wodoru będą dostosowane linie dziś służące do transportu gazu ziemnego, to w jednoznaczny sposób uprzywilejowuje to podmioty dysponujące takimi aktywami. Proponowana formuła wprowadzenia zwolnień od obowiązku koncesyjnego sugeruje chęć tylko pozornego otwarcia rynku, podczas gdy jego większa część będzie nie tylko podlegać polityce regulatora (URE) ale uprzywilejowaną pozycję będą na nim zajmować operatorzy dedykowanej infrastruktury dystrybucyjnej (spółki skarbu państwa). …

Nowelizacja prawa energetycznego może zablokować rozwój rynku wodoru Czytaj dalej »