Dołącz do nas

KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW HYDROGEN POLAND

• Bierne i czynne prawo wyborcze
• Możliwość zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących realizacji programu Stowarzyszenia
• Nieodpłatne korzystanie z porad ekspertów i szkoleń prowadzonych przez Stowarzyszenie dla swoich Członków
• Dostęp do bieżących informacji branżowych
• Informacje o konsultacjach społecznych i pracach parlamentarnych nad projektami aktów prawnych oraz prawo udziału w ich opiniowaniu
• Otrzymywanie interpretacji aktów prawnych i wykładni przepisów, a także ich tłumaczeń
• Wpływ na brzmienie oficjalnych pism Stowarzyszenia kierowanych do władz publicznych i innych podmiotów w sprawie regulacji prawnych dotyczących sektora
• 30% zniżki za udział w konferencjach, szkoleniach i innych wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie
• 15% rabat przy zakupie raportów, opracowań, analiz i innych usług wykonywanych przez Stowarzyszenie
• Możliwość otrzymywania ofert sponsoringu i reklamy na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie
• Link na stronie HP do strony firmy
• Możliwość reprezentowania HP w trakcie spotkań z przedstawicielami administracji państwowej i samorządowej oraz organów unijnych, prac komisji parlamentarnych oraz na konferencji branżowych

Dodatkowe korzyści dla członków wspierających Hydrogen Poland

• Wsparcie i współpraca w obszarze pozyskiwania funduszy zewnętrznych na poziomie europejskim
• Ekspertyzy i analizy technologii i rynków w kontekście zielonego wodoru obejmujące rynek polski oraz zagraniczny
• Analizy technologiczne, usługi eksperckie
• Wsparcie eksperckie na etapach projektowania i odbioru, audyty, np. w zakresie produkcji, transportu, wykorzystania energii
• Udział w projektach inicjowanych przez HP (projekty B+R, projeky inwestycyjne)

Chcąc otrzymać informacje o warunkach uzyskania członkostwa prosimy o kontakt mailowo pod adresem: membership@h2pol.org