WHERE THE HYDROGEN REVOLUTION IS HAPPENING

WE ARE AN ORGANISATION OF LEADING
EXPERTS REPRESENTING THE ENTIRE HYDROGEN TECHNOLOGY CHAIN

reprezentacja interesów polskiego biznesu w kraju i na arenie międzynarodowej

szeroki wachlarz usług o charakterze doradczym oraz szkoleniowym

wsparcie w pozyskiwaniu funduszy europejskich na projekty związane z wodorem

najbardziej aktualna i rzetelna wiedza ekspercka

O nas

Hydrogen Poland jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorców z obszaru gospodraki wodorowej, budowaną oddolnie w oparciu o silny fundament kompetencyjny. Głównym zadaniem Hydrogen Poland jest reprezentowanie interesów polskiego biznesu w kraju i na arenie międzynarodowej. Hydrogen Poland oferuje szeroki wachlarz usług o charakterze doradczym oraz szkoleniowym, wspiera procesy inwestycyjne w obszarze technologii wodorowych, jak również poszukuje synergii sektorowych w celu poprawy efektywności projektów. Stowarzyszenie zajmuje się kompleksową obsługą procesu legislacyjnego, począwszy od działań public affairs, na przygotowywaniu i opiniowaniu projektów ustaw lub innych aktów prawnych dotyczących procesu wdrażania technologii wodoru i ogniw paliwowych skończywszy. Eksperci stowarzyszenia posiadają bogate doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków inwestycyjnych z funduszy europejskich na realizację projektów wodorowych w Polsce, promowanie, wspieranie oraz przyspieszanie procesu wdrażania technologii wodorowych i ogniw paliwowych (“FCH”) w kraju, zapewnianiu specjalistycznej wiedzy i doradztwa dla wybranych podmiotów.

WITAMY NOWEGO CZŁONKA

Hynfra prowadzi działalność w obszarze rozwoju infrastruktury zielonego wodoru, jest integratorem technologii dostarczanych przez najlepszych producentów. Zespół specjalistów Hynfry posiada wysokie kompetencje potrzebne do opracowania i zaprojektowania najbardziej wydajnych i efektywnych kosztowo instalacji wchodzących w skład łańcucha technologii wodorowych znajdujących zastosowanie w nowoczesnej gospodarce. Przeprowadza procesy generalnego wykonawstwa realizując projekty “pod klucz”. 

Wspiera inwestorów w kwestiach obsługi i utrzymania procesów technologicznych na nowych instalacjach, jak również w zakresie sprzedaży zielonego wodoru oraz tlenu medycznego. Ponadto spółka aktywnie rozwija technologie wykorzystania zielonego wodoru w procesach wysokosprawnej kogeneracji. Świadczy również  usługi consultingowe w zakresie studiów wykonalności projektów opartych na zielonym wodorze.

PATRONAT

Hydrogen Poland ma przyjemność patronować pierwszym polskim wodorowym studiom MBA “Zarządzanie Technologiami Wodorowymi” na Collegium Humanum.